Wat is het energieprijs plafond precies?

Het energie prijsplafond is een maatregel die door het kabinet op Prinsjesdag is gepresenteerd. Deze maatregel ziet toe op een maximering (een plafond) voor de prijs van energie voor Nederlandse huishoudens. Met energieverbruik wordt zowel het gasgebruik als het gebruik van elektriciteit bedoeld. In eerste instantie geldt deze maatregel alleen voor huishoudens en gaat per 1 januari 2023 in. Voor het midden-en klein bedrijf doet het kabinet nog nader onderzoek of een gelijksoortige maatregel uitvoerbaar is.

Door de invoering van bovengenoemde maatregelen geeft het kabinet gehoor aan de aanzwellende kritiek vanuit de maatschappij met betrekking tot de alsmaar stijgende energieprijzen, waardoor huishoudens in serieuze financiële problemen lijken te geraken. Op dit moment is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk nieuwe energiecontracten af te sluiten voor vaste tarieven. Huishoudens worden hierdoor gedwongen om mee te gaan in de grillen van de energiemarkt en dit is zeer onwenselijk. Termijnbedragen die zich richting de € 800,- per maand bewegen zijn geen uitzondering meer.

Met de invoering van de plafondbedragen voor energie komt er eindelijk duidelijkheid en zekerheid voor Nederlandse huishoudens. Zij weten nu welk tarief zijn maximaal gaan betalen per m3 gas en per kWh stroom.