Ik heb dit jaar de energietoeslag van 1300 euro ontvangen, wat gebeurt daarmee in 2023?

De energietoeslag is medio 2022 verhoogd van € 800,- naar € 1.300.-. Wanneer je deze € 1.300,- in 2022 al toegewezen hebt gekregen is er goed nieuws. Ook in 2023 kan je onder bepaalde voorwaarden een energietoeslag van € 1.300,- krijgen. Je maakt aanspraak op deze toeslag in het geval dat jouw inkomen onder de € 1.310,05 per maand ligt als alleenstaande. Woon jij samen, dan ligt de grens voor het kunnen ontvangen van de energietoeslag op een gezamenlijk inkomen van € 1.871,50 per maand. Deze toeslag heeft geen consequenties voor uitkeringen en/of toeslagen waarvoor je al in aanmerking kwam.